Innehav

Portföljen fördelad på andelar

  • Industrivaror
  • Material
  • Sällanköpsvaror
  • Dagligvaror
  • Finans & Fastighet
  • IT
  • Telecom
  • Övrigt
  • Utländska värdepapper
  • Likvida medel

Hennes & Mauritz är ett företag som är marknadsledande på affordable fashion.