Vill du lära dig vad en aktie är, eller har du hört att det är ett bra sätt att tjäna pengar? I utbildningsserien kommer jag förklara de grundläggande begreppen som kan vara bra att känna till som nybörjare. 

Vad är en aktie och varför ska man äga aktier?
En aktie är en del av ett aktiebolag, vilket innebär att du äger en del av själva företaget, och inte endast en bit papper. 

Det kan finnas flera anledningar till att äga aktier, men den absolut vanligaste är förstås att man vill tjäna pengar. Det finns två olika sätt att tjäna pengar på aktier, genom prisuppgång och aktieutdelningar. Det lättaste sättet är att ta del ett företags utdelning. Det innebär att ett företag som gör en vinst ofta väljer att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare (alla som äger aktier i bolaget). Detta kallas för utdelning. Det andra sättet att tjäna pengar på aktier är att köpa dessa aktier vid en lägre kurs än när man säljer. Köp billigt, sälj dyrt. Det är svårare i praktiken än det ser ut i teorin. Det gäller att ha ett starkt psyke.

Skillnad på A-och B-aktier?
Som aktieägare så har man vissa rättigheter, bland annat en rösträtt. Det innebär att man får komma på bolagets årsstämma och besluta om olika saker, bland annat vilka som ska ingå i styrelsen samt vad dessa personer ska tjäna. Det är styrelsen som i sin tur utser VD i bolaget, så genom att vara aktieägare har man stor möjlighet att påverka.

Den enda skillnaden mellan en A- och en B-aktie är rösträtten. Aktierna är identiska i allt förutom röstvikten. En röst från en A-aktie kan t.ex. vara värd lika mycket som 10 st B-aktier. Genom att dela upp aktierna i röststarka och röstsvaga aktier så kan bolagsgrundare sälja ut en stor del av ägandet i ett bolag men ändå behålla kontrollen genom att sälja röstsvaga aktier.

Hur köper jag aktier, i praktiken?
För att handla med aktier finns det en digital marknadsplats som parar ihop köpare och säljare. Som privatperson går det inte att handla på börsen direkt, utan man måste gå genom en mäklare. Nu finns det nätmäklare med låga avgifter, tillskillnad från de traditionella bankerna som ofta användes förr. De vanligaste nätmäklarna är Avanza och Nordnet. Jag använder mig utav båda företagen, men använder primärt Avanza för min långsiktiga portfölj.

Vad sätter aktiepriset?
Aktiens pris får man genom att ta bolagets hela värde och dela det med antalet aktier. Om ett bolag är värt 100 miljoner och det finns en miljon aktier, då ska aktierna kosta 100 kr/st. Om aktien kostar 1 kr eller 100 kr har alltså ingenting att göra med om det är dyrt eller billigt, det är priset på hela bolaget som är intressant. Att två olika företag med samma bolagsvärde har olika aktiekurser spelar ingen som helst roll, då bolagen kan ha olika antal aktier.

Varför ändras priset?
Börsen är en marknadsekonomi som utgår ifrån utbud och efterfrågan. Om efterfrågan ökar men utbudet är konstant, då ska priset gå upp. Om utbudet ökar men efterfrågan är konstant, då ska priset gå ner. Frågan är förstås varför utbud och efterfrågan förändras? Som beskrivet tidigare så finns det två sätt att tjäna pengar på aktier, genom utdelning och värdeökning av aktien. Det är från utdelningen som aktiens värde kommer och det är alltså förändringar i förväntningar om bolagets utdelning som får priset att ändra sig.

Leave a Comment