Vilka aktier är köpvärda och vilka ska man undvika? Med rätt information och några bra verktyg till hands lär du dig att hitta vinnaraktierna.

Årsredovisningen är enligt många det bästa sättet att förstå sig på ett företag. Den sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger dessutom en helhetsbild av företaget.

Årsredovisningen är ett krav hos listade bolag. och skall offentliggöras. Enligt lag måste de innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys.

Årsredovisningen är en beskrivning av vad som hänt under året. De flesta årsredovisningarna innehåller även en beskrivning av bolaget, oberoende av tidsaspekten. Denna ligger ofta först eller sist i årsredovisningen och ger en övergripande bild av företaget – vad de gör, hur de tjänar pengar och på vilka marknader de verkar.

Förvaltningsberättelsen summerar viktiga händelser under året. Man får reda på viktig fakta som: vad som hänt med omsättningen och vinsten under året. Om omsättningen ökar på något speciellt område, vilka nya produkter som lanserats, och på vilka marknader man har gått in. texten berättar alltså bara vad som har hänt under året och inte varför. Som ett komplement är det intressant att läsa VD ordet, då det kan vara lättare att förstå både vad som har hänt och varför.

Resultaträkningen summerar året i pengar. Hur mycket pengar man har fått in och hur mycket pengar man har spenderat. Siffrorna jämförs med tidigare år. Överst i resultaträkningen ser  du alla intäkter, sedan dras kostnader av. Därefter får du företagets resultat, vinst eller förlust. Till många av posterna finns det noter, som förklarar mer ingående vad som ingår i just den posten.

 

Här kan vi infoga ett exempel.

 

Balansräkningen ger ögonblicksbild av bolagets ekonomi på räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen räknar företaget upp värdet på allt de äger, alla tillgångar, och berättar på vilket sätt de finansierat dem, med lån eller egna medel.

Leave a Comment