Under den senaste veckan har det hänt ganska mycket på börsen. Flera rapporter har släppts, Bravida har listats och börsen har kastats från negativ till positiv utveckling.

För att tydliggöra hur mina aktieposter är placerade idag har jag tagit fram en piechart på mina största innehav, samt branschfördelning av svenska aktier. Idag ligger jag likvid till stor del då jag avvaktar en rekyl för att ytterligare investera en större post i H&M.

 

Skärmavbild 2015-10-23 kl. 12.58.45                   Innehav

 

Om vi återgår till mina senaste transaktioner har dessa haft en positiv utveckling till dagens börs. Jag valde att delta i tecknandet av Bravida Holding AB, och lyckades få en mindre post tilldelad. Sedan börsintroduktionen har avkastningen stigit med 12,5%. Jag planerar att hålla kvar aktierna till en kurs på 51 (idag 45), därefter gör jag en ny analys när de överstiger värdet.

Leave a Comment