Nu är det dags för mig att presentera mitt innehav. Alla framtida förändringar i portföljen kommer läggas under denna kategori för att förenkla uppföljningsarbetet. Jag kommer i ett senare inlägg gå in djupare varför jag har valt just dessa bolag i mina portföljer.

Såhär ser mitt innehav ut idag:

Bolag/aktie Inköp Portföljandel kommentar
SKF
ÅF
Volvo A
Alfa Laval
Atlas Copco
Billerud
Sandvik
Investor B
SCA
Skanska
Nolato B
Telia Sonera
Gunnebo
Concentric

 

Det sammanlagda värdet på portföljen är ointressant och väljer därför att hålla det hemligt till en början. Att portföljen är så diversifierad är inget jag eftersträvar, utan skulle helst ligga på max 10 bolag. Men jag säljer bara om jag av någon anledning tappar förtroendet för företaget, eller om jag anser att det är kraftigt övervärderat. Alternativt om jag behöver omplacera kapitalet till en annan bolagsinvestering.

Leave a Comment